ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÍ ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

ĐĂNG KÍ MỚI ĐĂNG NHẬP

Dịch Vụ Trang Cá Nhân Facebook.

# Tên Dịch Vụ Số Lượng Thanh Toán Thời Gian Bắt Đầu
1 Tăng Follow Việt 5.000 Follow 220 đ / 1 Follow 1 - 2 Giờ.
2 Tăng Follow Việt 10.000 Follow 210 đ / 1 Follow 1 - 23 Giờ.
3 Tăng Follow Việt > 30.000 200 đ / 1 Follow 1 - 4 Tuần.
4 Tăng Bình Luận Post > 50 Bình Luận 1.500 đ / 1 Bình Luận Hoàn Thành Ngay.
5 Tăng Like Post > 500 Like 130 đ / 1 Like Hoàn Thành Ngay

Dịch Vụ Tự Động Trang Cá Nhân Facebook.

# Tên Dịch Vụ Số Lượng Thanh Toán Thời Gian Bắt Đầu
1 Tự Động Tăng Like Bài Viết 500 Like 600.000 vnđ 1 Tháng.
2 Tự Động Tăng Like Bài Viết 700 Like 800.000 vnđ 1 Tháng.
3 Tự Động Tăng Like Bài Viết 1.000 Like 1.150.000 vnđ 1 Tháng.
4 Auto - Bot Thả Tim ( Tự Động Like Bài Trên Newfeed) Auto Limit 600.000 vnđ 1 Tháng
5 Auto - Bot Bình Luận ( Tự Động Bình Luận Bài Trên Newfeed) Auto Limit 400.000 vnđ 1 Tháng
Copyright © 2019 TienDucMedia.VN. All rights reserved. Made with by TIENDUCMEDIA.